dimarts, 19 de maig del 2015

17  MASIA DE LA TORRE


Gran masia d'origen medieval,ampliada al segle XIX actualment en estat d'abandonament
Situada al carrer Passeig de la Torre de la urbanització Torreblanca 2 si accedeix per la carretera 
BV1211  quilometra 2.00 
Coordenades UTM  410573 - 4605577   altitud  369 m
L'any 1362 Francesc de Montanyans venge a Jaume Desfar el mas Torra, el 1564 el propietari del mas Torra i els seus aglevats era Salvador Torra, el succeir Joan Torra també dit Joan Ubach alies Torra. L'any 1601 l'areu,Pau Torra es casa amb Joana Illa hereva de mas Mimo a aquests els succeïren Valenti Torra i despres Josep Torra, el 1683 va fer testament a favor del seu fill Josep que consta com a propietari els anys 1727 i 1759 
Els Torra van emparentar-se amb els Ubach, i al segle XVIII va fer-se amb la propietat del mas Arboç

diumenge, 19 d’abril del 2015

16  EL CUPOT DE L'OBACCup aïllat enmig d'antics camps i actualment dintre de la urbanització del Caus. Construcció de planta quadrada d'uns 6 metres d'alçada, conte el cup cilíndric i sense revestiments de cairons al interior hi ha el forat corresponent a la boixa.
Si accedeix des de Vacarisses pel Cami de L'obac fins la cruïlla amb el carrer Els Cupots
coordenades UTM  411873N - 4606719E    altitud  541 m

Els cupots de aquest indret foren construïts pels Ubach, els quals durant els segles XVII - XVIII van tenir un gran dinamisme gracies a la vinya i altres activitats com el carbo,un forn de vidre i els pous de glaç, Per estalvi en el transport de la verema es van  construir aquests cups.
Tot i que no es habitual la existència de aquests cups aïllats ja que normalment es trobaven a les masies, se'n coneixen altres casos similars per les zones de Mura, Talamanca i El Bages.

dissabte, 21 de març del 2015

15 - PAS DE LA RIERA DEL BOIXADELL


Pas sobre la riera del Boixadell de l'antic cami romeu. Aquest indret es un dels pocs on s'ha conservat un element constructiu originari d'aquest cami historic.
Per accedir al lloc cal prendre el cami per anar al Boixadell
coordenades   410459 N - 4604727 E     altitud  326 m
No s'ha trobat constància de quant es va construir aquest pas, pero si que el varen utilitzar els pelegrins que anaven de Barcelona a Montserrat, inclòs el rei Pere III i la reina Violant. 
dilluns, 16 de març del 2015

14 - EL BOIXADELL

Ruines del antic mas Boixadell situades al pas del cami romeu a Montserrat. Es conserven els murs de tapia,pedra i mao arrebossats per la part exterior, la coberta de la casa s'ha esfondrat totalment, i s'insinuen restes d'una llar de foc.
Si accedeix per l'urbanitzacio de Torreblanca c/ Passatge del Boixadell
coordenades  410519 N - 4604697 E    altitud   337 m
L'any 1362 Francesc de Montanyans vengue a Jaume Desfar la nomenada "vall i quadra de Busquets " que estava conformada pels masos següents. Avala,Boixadell, mas de la Torra, Bosch d'en Marti, mas de les Planes, Coma Pregona i Bosch de Junyells. L'any 1497 Pere Boixadell consta com a propietari del mas, altres propietaris foren, Joan Boixadell 1566, Valenti Boixadell 1572, Joan Boixadell 1597, Salvador Prat i Boixadell 1666, Josep Prat-Mercader i Torres 1727, Joan Alsina 1844
Antoni Alsina 1870, mes tard fou adquirida per Pere Pladellorens,propietari de la masia de la Torre.
El febrer de 1979 la casa fou enderrocada 
13 - COLL CARDUS

Masia del segle XIV que ha sofert moltes reformes,tant la casa principal com al exterior, on s'han construït diferents annexos conformant un gran complex destinat a celebracions i restaurant
Si accedeix per la carretera C58 al costat de la entrada del CTRV.
coordenades   411975 N - 4604093 E   altitud  449 m
La masia de Collcardus esta situada en l'antic cami dels romeus a Montserrat,datada en el segle XIV era coneguda com, mas Puig de Collcardus,l'any 1362 n'era propietària la muller de Bernat de Vacarisse. Al començament del segle XV els propietaris eren Mateu Ortola i la seva muller Caterina
El successor fou Antoni Ortola ( 1446 ) que vengue el mas a Bernat LLorenç al 1447,Bernat feu testament al 1487 i nomena hereva a la seva filla Miquela Collcardus que es casa amb Pere Turo.
Els Collcardus o Cardus van estar al front del mas fins el segle XVII,quant la ultima representant fou Violant Cardus casada amb Miquel Duran, La dinastia Duran varen esta al capdavant fins l'any 1907 quant Josep Duran i Egea va vendre la propietat a Domenec Donadeu i Font, L'any 1975 el propietari era Josep Donadeu i Calafat alcalde de Terrassa i governador civil de Girona 

dimarts, 3 de març del 2015

12 - CAN CASES

Antic mas que ha estat remodelat i presenta un aspecte modern, pro la casa manten els volums de la antiga masia.
Situat sota laTorrota de Vacarisses entre Can Pau Gran i el poble
s'excedeix per la carretera BV 1212 quilometre  1,300
coordenades  UTM  409135 N - 4606901 E    altitud   358 mAntigament era conegut com Mas Colomer, des de l'any 1575 n'era propietari Pere Torrella, el succeir el seu fill Pere Joan Torrella. El següent propietari fou Valenti Torrelles al 1666 la propietària era, Maria Torrella i el seu marit Valenti Cases. A finals del segle XVII passa a mans del seu fill Antoni Cases. i al 1727 el següent propietari fou Agusti Cases casat amb Paula Gibert.


11 - CAN PAU GRAN

Mas situat sota la Torrota de Vacarisses al SO, consta d'una edificació central amb nombrosos cossos annexats,i un volum important de noves dependències amb funcions de granja, la masia es de forma rectangular amb planta baixa, primer pis i golfes,
s'excedeix per la carretera BV1212 al quilometre  2,400
coordenades  408582 N - 4606856 E     altitud  324 m Els documents de la casa es remunten aproximadament a sis generacions del actual propietari,
Sembla que el origen del nom es deu al fet que un descendent de la masia de Coll Cardus,de cognom Duran es casa amb la filla d'aquest mas que aleshores era una propietat molt humil,el fet que el nou propietari era molt alt,hauria estat el motiu de l'apel-latiu "Pau Gran".
La decada de 1970 el propietari era Josep Duran,representant de la cinquena generació del fets esmentats.

divendres, 27 de febrer del 2015

10  - EL MIMO VELL

Antic mas situat entre la serra de Coll Cardus, la carretera C58 i la via ferrea, s'excedeix desde la depuradora situada al quilometre 3,00 de la BV1211 per un cami de terra ( 1qm ) , les runes es veuen a la esquerra dalt d'un petit turo.
coordenadas  UTM  410473N - 4603832 E    altitud  364 m


Runes d'un mas que podria tractar-se de la casa originaria del Mimo, tant sols es conserven algunes parets, murs i un cup o diposit cilíndric
Assentament d'origen medieval, S XIII-XIV, els primers documents del Mas Mimo daten de 1597,
quan n'era propietari Joan Mimo despres de passar per diverses mans com Antic Illa, Valenti Torra i Josep Torra, que en va ser propietari fins 1759. A finals del S XVIII varen fer astabliments a rabassa morta,fins sembla que per la guerra del Frances fou destruït.     

9 - FORN DE CALÇ

Restes d'un forn de calç situat a uns 300m al O de la masia de Can Torrella,al costat d'un camp de cereals que dona a la autopista.
coordenadas  UTM 408843 N - 4604656 E   altitud  361 m
8 - L'HOSPICI

Situat al O de Can Serra, a la carena de l'Hospici, s'excedeix per un corriol des de el diposit situat a la part alta de la urbanització
coordenades UTM  407422 N - 4604942 E    altitud  406 mRunes d'una casa de pagès de dimensions modestes,que podria correspondre a un refugi o hostal.
Sen conserven restes de murs i restes d'un forn, no es coneixen noticies documentals d'aquesta casa
pro podria tractar-se de un hostal ja que als segles XVIII - XIX per alli passava el cami vell d'Olesa 

dimarts, 24 de febrer del 2015

7 - LA BOBILA

Antiga bòbila situada a pocs metres del Roure de les tres branques 
coordenades UTM  409772 N - 4604353 E  altitud  321 mAquesta bòbila la varen utilitzar durant la construcció de la via del ferrocarril,l'any 1857,per fabricar els maons de l'obra. Pels vols de 1990 encara estava en actiu .
Actualment es troba en estat de semi-abandonament 
6 - ROURE DE LES TRES BRANQUES

Al roure s'accedeix des del darrere de l'estació de Vacarisses-Torreblanca des de on es veu a pocs metres.
coordenades  UTM  409730 N - 4604413 E   altitud   322 m


Roure de grans dimensions,te una alçada considerable des de la base es divideix en tres branques 


dilluns, 23 de febrer del 2015

5 - ROURE DE CAN TORRELLA

Roure situat al SO de Can Torrella a 1 quilometre al costat d'un camp de cereals
coordenades UTM  408754 N - 4604097 E   altitud  355 mRoure de grans dimensions de capçada arrodonida  
4 - CAN TORRELLA

Masia situada entre la carena de Torrella i la urbanització de l'eixample,s'excedeix a ella des de el quilometre 31 de la carretera C58
coordenades UTM  409305 N - 4604427 E   altitud 371 mEs tenen noticies de Can Torrella des de l'any 1363 quan el seu propietari, Ramon de Torrella venge  la propietat al senyor del terme de Vacarisses Joan Desfar. Al segle XVI torna a mans dels Torrella concretament a Salvador Torrella.
Els seus propietaris documentats a partir d'aquest moment foren. Salvador Torrella 1534, Bartomeu 1597, Francesc Pere 1634, Pere Joan 1698, Pere Joan Pere 1727 i Pere 1759.
Ja al segle XIX, Josep Torrella i Margenat (1855) fou alcalde de Vacarisses. L'any 1920 el propietari era Ramon Torrella i el 1944 les propietàries eren les germanes Consol i Emilia Torrella Bonastre.
Ala decada de 1970 la masia fou abandonada i recuperada l'any 1979
1 - MASIA EL MIMO

Masia situada entre la carena de Torrella i el Puig Ventos,si accedeix per la carretera BV-1211 en el punt quilomètric 3,900.
coordenades UTM  409466 N - 4603357 E       altitud  322m


Masia documentada del segle XIV, n'era propietari Joan Mimo,l'any 1601 va passar a mans de Antic Illa,mes endavant al 1727 se'n va fer carrec Josep Torra propietari de Mas Torra,al final del segle XVIII es varen fer nombrosos establiments a rabassa morta,entre habitants d'Olesa i de Viladecavalls
Sembla ser que durant la guerra del Francés la masia fou destruïda,i la casa que ara es pot veure seria una reconstrucció del segle XIX.El habitatge que es troba davant es construir als vols de 1923
2 - COVA DELS LLADRES

Cavitat situada al NO de Mas Mimo a la part alta de la carena de Torrella.
coordenades UTM  406290 N - 4603644 E   altitud  410m


Cova de reduïdes dimensions,formada per una estreta galeria d'uns 4 m de llargària seguida d'una cambra de 12 m2. Es tracte de una cavitat que a finals de la decada dels 60 la delegacio d'Olesa de la Unio Excursionista de Catalunya van practicar-hi unes excavacions arqueologicas, trobant una gerreta i altres restes. Tractanse d'una cova sepulcral del Neolític Antic Poscardial ( -4000-3500 ) A.C.
Contenia diverses inhumacions amb els seus aixovars,un del aixovars es va trobar complet comprenia moltes peces de collaret ( amb petxina " cardium edule " i variscita ) dues gerres amb decoració epicardial amb incisions formant dibuixos geomètrics, també es van trobar diversos cranis.
3  SANT SALVADOR DE LES ESPASES

Capella situada al O del Mimo, s' accedeix per una pista que surt de la carretera C 58 quilometra 32,300 i arriba al coll de Bram, des de alli  cal seguir un corriol uns 700 m


Sant Salvador es compon d'una capella, un cobert i una estança a la part inferior on es guarden estris
i els caps de setmana si troben els Amics de Sant Salvador que vetllen per la seva conservació.
En època alt-medieval hi avia un del castells estratègics que defensaven la frontera amb els Serrains 
situada al riu Llobregat ,
Documentada al segle XIV era la antiga capella del Castell de les Espases,documentat desde l'any 985 i del qual resta el basament d'una torre circular.